Rimbombante # 440 – derrotero

Palabra 440 – derrotero